Directiebeoordeling mét toegevoegde waarde

De directieboordeling van het managementsysteem: voor veel organisaties is het nog altijd een struikelblok en papieren ballast. Het wordt uitgevoerd omdat het een verplicht onderdeel is voor certificering, maar de toegevoegde waarde wordt weinig ervaren. Wij hebben een praktische en interactieve werkwijze ontwikkeld om de directiebeoordeling naar een hoger niveau te brengen.

De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ of ‘organisatiebeoordeling’ genoemd, is een beoordeling van de effectiviteit van het managementsysteem van jouw organisatie die door de directie wordt uitgevoerd. De directie stelt hiermee vast of het managementsysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen en uitvoering geven aan continu verbeteren.

Toegevoegde waarde directiebeoordeling

Hoe kom je tot een directieboordeling mét toegevoegde waarde? Eén die je niet maakt voor een auditor, maar met toegevoegde waarde voor jouw organisatie! Eén waar je als organisatie energie uithaalt en daadwerkelijk bijdraagt aan de vooruitgang van jouw organisatie.

Als je het aan ons vraagt, wordt het een succes als je afstapt van de papieren ballast en op een positieve manier informatie gaat ophalen over de werking van het managementsysteem vanuit alle lagen van de organisatie. Neem zorgprofessionals mee in het proces, creëer meer betrokkenheid en motivatie om een bijdrage te leveren aan het hogere doel. Daarnaast heeft dit effect op de interactie met patiënten/cliënten en uiteindelijk de (positieve) resultaten van de organisatie. Vandaar dat het waardevol is om de zorgprofessionals erbij te betrekken!

Resultaten
  • Meer werkgeluk en betere resultaten door betrokkenheid vanuit alle lagen van de organisatie. Door samen te werken en van elkaar te leren, helpen medewerkers samen de organisatie vooruit. Medewerkers voelen meer voldoening en hebben het gevoel bij te kunnen dragen aan een hoger doel.
  • De uitvoerend medewerkers snappen waar het management tegenaan loopt en vice versa;
  • Een compacte, overzichtelijke en professionele presentatie die voor alle medewerkers en andere belanghebbenden te begrijpen is;
  • De directiebeoordeling is geen verplicht nummer meer, maar het wordt waardevol op zowel operationeel als strategisch niveau!
Wil jij ook een directieboordeling met toegevoegde waarde voor jouw organisatie? Lees onderstaande tips en neem dan contact met mij op! Samen kunnen we zorgen we voor een zinvolle strategische sessie en ben je verzekerd van een compacte, overzichtelijke en professionele directiebeoordeling.

Veel organisaties die wij begeleiden, maken gebruik van het periodiek onderhoud managementsysteem. De directiebeoordeling is hier, onder andere, standaard onderdeel van.

Tips

1. Houd het doel voor ogen

De directiebeoordeling heeft als doel het doeltreffend houden van het managementsysteem. Door naar het grote plaatje te kijken krijg je inzicht of je met het managementsysteem de beoogde resultaten bereikt voor jouw patiënten/cliënten en zorgprofessionals. Het is een evaluatiemoment, vaak vlak voor de externe audit, voor de directie/het management en daarmee een mooie kans om continu verbeteren te stimuleren!

2. Zorg voor een goede voorbereiding

Zorg ervoor dat er informatie wordt verzameld vanuit alle lagen van de organisatie over de prestaties van de organisatie, bijvoorbeeld over de doelstellingen van de organisatie, afwijkingen en klachten of de resultaten van de klanttevredenheid.

Door een goede voorbereiding kunnen onderwerpen snel worden besproken. De resultaten gaan spreken en op deze manier kom je snel tot besluiten en verbetermaatregelen. Op basis van deze insteek wordt gekomen tot een sessie waarbij gezamenlijk wordt nagedacht over de recente prestaties van de organisatie, maar waarbij vooral wordt nagedacht over de toekomst.

 

3. Betrek zorgprofessionals erbij

Plan een interactieve sessie met zorgprofessionals om het verhaal achter de prestaties te bespreken en concrete verbetermaatregelen te formuleren. Open discussie en evaluatie van de input stimuleert de uitwisseling van nieuwe ideeën over hoe het managementsysteem de goede zorg voor de cliënten/patiënten kan ondersteunen.

4. Presenteer het op een compacte en professionele manier

Tot slot, zorg ervoor dat de resultaten op een compacte, overzichtelijke en professionele manier worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een poster. Hierdoor wordt in één oogopslag de samenhang tussen de organisatie en haar context, prestaties en doeltreffendheid en de kansen voor verbeteren en vernieuwen inzichtelijk.

De Zorgstrategen 2023 ©