Werkgeluk als basis voor succes

Waarom zou je als organisatie inzetten op werkgeluk?

 

 1. Medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal

  Gelukkige medewerkers zijn de drijvende kracht achter een succesvolle organisatie. Een organisatie kan niet succesvol zijn zonder mensen. Om als organisatie je volledige potentieel te kunnen benutten en te groeien, is het essentieel dat je de competenties en talenten van medewerkers optimaal benut. Om het volledige potentieel te benutten, moet je oog hebben voor de onzichtbare drijfveren, focussen op communicatie en aandacht, en persoonlijke ontwikkelingAls medewerkers gelukkig zijn, zijn ze enthousiast en gemotiveerd. Dat is te merken in hun interactie met klanten en uiteindelijk terug te zien in de resultaten van de organisatie. Vandaar dat het waardevol is om te investeren in het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie: de medewerkers.

  “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients”- Richard Branson

 2. Medewerkers hebben behoefte aan werkgeluk

  Werkdruk, burn-outs, stress, ziekteverzuim
  Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat 3 miljoen medewerkers graag meer werkgeluk willen en meer maatregelen willen tegen werkstress. Daarnaast ervaren medewerkers steeds meer werkdruk, neemt de tevredenheid af en neemt het aantal burn-outklachten toe*. Volgens onderzoek van AZW (2019) wordt deze te hoge werkdruk ervaren door 44% van de medewerkers in de sector Zorg en Welzijn*. Ook is het ziekteverzuimpercentage structureel hoger in de sector zorg en welzijn dan bij overige bedrijfstakken. In 2018 bedroeg het landelijk percentage 4,3 % tegenover 5,7 % voor de gehele sector zorg en welzijn*.

 3. Gelukkige medewerkers zorgen voor betere prestaties

  Uit verschillende onderzoeken naar geluk in het werk blijkt dat gelukkige medewerkers meer betrokken, tevreden en gemotiveerd zijn. Met als gevolg dat ze beter samenwerken, meer doelen behalen, minder verzuimen en betere prestaties leveren dan minder gelukkige medewerkers*.

  • Hogere omzet en productiviteit
   Een decennium van onderzoek bewijst dat bedrijven die hoog scoren op werkgeluk gemiddeld: 37% hogere omzet hebben en 31% hogere productiviteit*.
  • Meer energie, geluk, betrokkenheid, motivatie en productiviteit
   Jessica Pryce-Jones heeft een zesjarig onderzoek uitgevoerd naar werkgeluk*. In haar boek ‘Happiness at work’ noemt ze een aantal wetenschappelijk bewezen voordelen van gelukkige werknemers. Zo is een gelukkige werknemer gemiddeld 47% productiever dan een ongelukkige werknemer.  Verder laat haar onderzoek zien dat gelukkige medewerkers afgezet tegen ongelukkige medewerkers: 180% meer energie hebben, 155% gelukkiger zijn in hun werk, 108% meer betrokken zijn bij hun werk en 50% meer gemotiveerd zijn. Verder blijkt het ziekteverzuim aanzienlijk lager: gelukkige werknemers hebben een gemiddelde van 1,5 ziektedag per jaar, terwijl dit voor de gemiddelde werknemer 6 ziektedagen is.
  • Minder verloop en verzuim, meer productiviteit en winst
   Nic Marks is een andere wetenschapper die veel verschillende onderzoeken naar werkgeluk heeft gedaan. Hieruit komt duidelijk naar voren dat gelukkige medewerker zorgen voor betere prestaties. Als je de meest betrokken medewerkers vergelijkt met de minst betrokken medewerkers: 65% minder verloop, 37% minder verzuim, 21% meer productiviteit en 22% meer winst.
  Kortom, organisaties floreren door gelukkige medewerkers! Wil je ook floreren? Zet de eerste stap door onze workshop ‘Werkgeluk werkt‘ te volgen of neem contact met ons op om te bespreken wat werkgeluk voor jouw team of organisatie kan betekenen!

De Zorgstrategen 2023 ©