Interne audits: een feestje!

Interne audits zijn een belangrijk onderdeel van continu verbeteren binnen jouw organisatie. In de praktijk zijn verschillende methodieken die hiervoor kunnen worden gebruikt. Om daadwerkelijk verandering in gang te zetten, is het essentieel dat deze op een positieve manier wordt uitgevoerd. Wij kiezen voor een waarderende interne audit, waardoor we medewerkers enthousiasmeren en motiveren om te verbeteren. Ze krijgen het gevoel: hier hebben we wat aan!

Soorten interne audits

Veelal wordt een interne audit als controlerend en beoordelend gezien. Het proces wordt stapsgewijs langsgelopen, waardoor de auditor inzicht krijgt in de werkwijze in de praktijk. Dit is een compliance of procesgerichte audit. De auditor beoordeelt in dit geval in hoeverre de gedocumenteerde werkwijze in overeenstemming is met de praktijk. Ook wordt getoetst of wordt voldaan aan normen en wet- en regelgeving. Het verschil tussen praktijk en gedocumenteerde werkwijze en hiaten met betrekking tot de norm (non-conformiteiten) worden inzichtelijk. Hoe dit verschil is ontstaan of wat het gevolg hiervan is, moet vaak later nog worden onderzocht.

Om daadwerkelijk meerwaarde te creëren en een bijdrage te leveren aan het verbeteren en ontwikkelen van processen, medewerkers en de organisatie zetten wij waarderend auditen in. Tijdens een waarderende audit maken wij het proces, de werkwijze en organisatie inzichtelijk aan de hand van positieve ervaringen van medewerkers. Uitgangspunt hierbij is op zoek gaan naar de best practice: de momenten waarop het gewenste resultaat is bereikt. De waarderende audit besteedt, naast de constatering van een verbeterkans (non-conformiteit), aandacht aan oorzaken en gevolgen hiervan. Non-conformiteiten worden benadrukt als verbeterkans.

Compliance of procesgerichte audit

 • Focus ligt op de norm en/of procedures
 • Objectiverend
 • Focus op wat niet goed gaat
 • Incident gericht
 • Controlerend en beoordelend

Waarderende audit

 • Focus ligt op verbetering
 • Inspirerend
 • Focus op wat goed gaat (best practice)
 • Op samenhang gericht
 • Reflecterend

Kortom

Focus op de mate van overeenstemming met de norm, de gedocumenteerde werkwijze of de wet- en regelgeving geeft medewerkers het gevoel te worden gecontroleerd. Een waarderende audit focust op wat goed gaat en wat nog beter kan gaan: het maakt de interne audit weer leuk en vergroot de bereidheid om te verbeteren en te veranderen!

Resultaten waarderend auditen
 • Een interne audit die energie geeft in plaats van energie kost;
 • Het bevordert een kritische houding door vanuit een opbouwend perspectief te focussen op wat het gewenste resultaat;
 • Kansen om te verbeteren en inspiratie en motivatie om te veranderen!
Wil je weten hoe je een waarderende audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren? Wat de verschillen en overeenkomsten zijn en hoe deze methoden complementair aan elkaar kunnen zijn? Wat de principes van waarderend auditen zijn? Of leren hoe je medewerkers (nog meer) motiveert en inspireert? Volg dan onze workshop waarderend auditen of neemcontact met ons op om te kijken hoe wij voor jou van toegevoegde waarde kunnen zijn!

Veel organisaties die wij begeleiden, maken gebruik van het periodiek onderhoud managementsysteem. Een waarderende interne audit is hier, onder andere, standaard onderdeel van.

De Zorgstrategen 2023 ©