Kwaliteitstoets Logopedie

Door vele veranderingen heerst er veel onrust in de logopedie branche. Logopedisten hebben de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kwaliteitstoets Logopedie. Wat betekenen die criteria Kwaliteitstoets, wanneer is het verplicht, wanneer is mijn dossier op orde, hoe pak ik het aan? Veel vragen die bij bijna alle logopediepraktijken voor onzekerheid zorgen.

In 2013 heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in samenwerking met zorgverzekeraars en de auditbureaus HCA en Kiwa de Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld. Sinds 2014 wordt de Kwaliteitstoets ingezet door zorgverzekeraars om te komen tot differentiatie. Zorgverzekeraars zetten het tevens in, zodat praktijken zich kunnen onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg.

De Kwaliteitstoets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het zorgproces en de organisatie rondom, ook wel audit genoemd. Alle processen die van belang zijn voor praktijkvoering worden via criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Hierbij wordt onder andere gefocust op de inrichting van jouw praktijk, de patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistraties, het gebruik van de geldende NVLF-richtlijnen en de wijze waarop het methodisch handelen zichtbaar is gemaakt. Door dossiers te beoordelen wordt tevens het niveau van methodisch handelen inzichtelijk.

Criteria

De criteria bestaan uit drie onderdelen:

 1. Methodisch logopedisch handelen
  Dit deel bestaat uit de dossiertoets:
  – Algemeen (Intake na verwijzing en screening)
  – (Aanvullende) Anamnese
  – (Aanvullend) Onderzoek
  – Analyse
  – Behandelplan
  – Behandeling
  – Evaluatie
  – Afsluiting
 2. NVLF-richtlijnen
  Toetsen in hoeverre de praktijk werkt volgens de zorginhoudelijke richtlijnen.
 3. Organisatie van de praktijk
  • Organisatie
  • Privacy en veiligheid

De bevindingen van de Kwaliteitstoets worden vastgelegd in een rapportage. Deze bevindingen geven inzicht in het kwaliteitsniveau van de dossiervorming, hoeverre de praktijk werkt volgens de zorginhoudelijke richtlijnen en de organisatie van de praktijk.

Verplichte en vrijwillige Kwaliteitstoets
 • Verplichte Kwaliteitstoets: Een zorgverzekeraar legt de Kwaliteitstoets op, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en logopedist/praktijk. Bijvoorbeeld als het behandelgemiddelde van de praktijk afwijkt en hoger of lager uitvalt;
 • Vrijwillige Kwaliteitstoets: Een logopedist/praktijk vraagt de Kwaliteitstoets zelf aan. Indien jouw praktijk de toets goed doorloopt, heb je aangetoond dat de zorg van kwalitatief hoog niveau is en kun je bij de zorgverzekeraar een hoger tarief in rekening brengen.
  De inhoud van de Kwaliteitstoets is overigens gelijk.
Kwaliteitstoets voorbereiding

Wij helpen jou en jouw praktijk om aan de voorwaarden van de Kwaliteitstoets te voldoen, zodat de onzekerheid verdwijnt. Wij geven trainingen, maar daarnaast ook individuele begeleiding aan praktijken.

Wil je een uitgestippelde weg met begeleiding met als resultaat het vereiste Kwaliteitstoets niveau? Dan is het slim om direct contact op te nemen met Mark. Samen bepalen wij waar jij als praktijk staat om vervolgens een route uit te stippelen en we binnen afgestemd termijn het niveau behalen.

De Zorgstrategen 2023 ©