Uiteraard stelt elke zorgorganisatie de client centraal. Dat komt nu echter in gevaar door de personeelskrapte en het hoge verzuim. Dat probleem wil De Zorgstrategen oplossen en daarom heb ik een nieuw product ontwikkeld, De (ver)bindende analyse genaamd. Daarin pas ik onder meer mijn ervaring toe op het gebied van Lean management, dat zich richt op het weghalen van overbodige stappen en activiteiten. Hierdoor neemt de tevredenheid van de cliënten en medewerkers toe, waardoor het verzuim en verloop onder het personeel afneemt.

De analyse meet als het ware ‘het onzichtbare’ in een krappe arbeidsmarkt waarbij de concurrentie toeneemt en het belang van binden en boeien steeds groter wordt. Want leidt de visie die je hebt bedacht er ook echt toe dat mensen bij jouw organisatie willen (blijven) werken?

Werking analyse

We starten de analyse door drie dagen in gesprek te gaan met verschillende soorten personeelsleden. Zo brengen we de opbouw van de organisatie in kaart evenals hetgeen zij toevoegt aan haar cliënten en medewerkers.

Daarna leggen we de twee visies naast elkaar: wat vindt de client belangrijk en wat is de visie van de organisatie? Het is altijd mooi om managers er bewust van te maken wie de ‘klant’ eigenlijk is? Zijn dat de cliënten in het primaire proces of mag jouw medewerker ook af en toe klant zijn?
In deze vergelijking kan bijvoorbeeld de volgende situatie naar voren komen: een medewerker geeft aan dat het veel tijd en stress veroorzaakt om een client apart te bezoeken om de maaltijd te verzorgen, maar de organisatie voldoet aan de wens van de client die juist zo min mogelijk verschillende personeelsleden wil zien. Wij kunnen daarin dan een midden proberen te vinden, zoals: als de medewerker toch de infuuszak vervangt, kan deze direct de maaltijd verzorgen.

Uit de analyse volgt onder meer een communicatieplan en kwaliteitscriteria waarmee de organisatie aan de slag kan. Zo krijgt de organisatie bijvoorbeeld handvatten hoe zij veranderingen het best kan communiceren zodat men alle mensen meekrijgt. Belangrijk daarbij is dat wij ook meetinstrumenten ontwikkelen, zodat inzichtelijk wordt of de organisatie progressie boekt en waar er eventueel bijgestuurd kan worden.

Resultaat van de analyse

Dit product heeft een duidelijk doel. Door de tevredenheid onder cliënten en medewerkers te verhogen, neemt het ziekteverzuim en personeelsverloop af. Ook creëer je als het ware meer ‘ambassadeurs’ waarmee je nieuw personeel en cliënten kan aantrekken. Uiteindelijk wordt zo een stabiele organisatie gecreëerd.

De Zorgstrategen 2023 ©