Van werkdruk naar werkgeluk!

Bijna 44 procent van het personeel in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk*. De hoge werkdruk of het gebrek aan werkplezier heeft vergaande gevolgen.
Recente onderzoeken laten zien dat er steeds meer mensen de zorgfuncties verlaten. Dit tekort aan personeel heeft een negatieve impact op de werkdruk en ontevredenheid van – misschien ook wel straks – jouw medewerkers.

Je ervaart momenteel wellicht zelf ook al de gevolgen hiervan: een hoge mate van personeelsverloop, hoog ziekteverzuim of toenemende ontevredenheid onder medewerkers of zorgvragers zijn straks enkele -te verwachte ontwikkelingen….

Deze problemen zullen de komende jaren alleen maar toenemen, aangezien de arbeidsmarkt vanaf 2020 namelijk steeds maar krapper wordt. Vanaf dan krimpt de beroepsbevolking, waardoor zich in de zorgsector een dubbele vergrijzing gaat voordoen: steeds meer oudere mensen hebben zorg nodig en tegelijkertijd zullen steeds meer oudere medewerkers de zorgsector uitstromen.

Hoe beperken wij de gevolgen van negatieve werkdruk?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de problemen te voorkomen óf aan te pakken. De Zorgstrategen wordt de afgelopen tijd steeds vaker benaderd over onze diensten voor de bevordering van werkgeluk.

Wist je dat …

  • Loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging de meest genoemde vertrekredenen zijn*?
  • Communicatie vanuit leidinggevenden één van de belangrijkste verbeterpunten is in relatie tot behoud*?

Door aandacht te besteden aan de permanente ontwikkeling van talenten en passies van je medewerkers, de bijbehorende communicatie  en door het beter verbinden van persoonlijke drijfveren met die van de organisatie geven we, ook met behulp van unieke nieuwe instrumenten,  werkgeluk een ‘duurzame boost’ binnen jouw organisatie. Hierdoor zal jouw organisatie meer tevreden medewerkers en cliënten ontwikkelen!

De Zorgstrategen onderscheidt zich op dit gebied door de focus op het verbeteren van duurzame relaties, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat jouw organisatie voortaan voorop loopt in ontwikkelingen. Het ontwikkelen van werkgeluk dient daarbij voortaan een vast onderdeel van iedere bedrijfscultuur te zijn. Daarom richten we ons op zowel het strategisch als operationeel niveau. Dit maakt het binden en boeien van medewerkers makkelijker, waardoor jouw organisatie zich onderscheidt door een hogere continuïteit en kwaliteit van zorg!

 

In een oriënterend gesprek laten wij jou graag zien hoe wij de helpende hand kunnen bieden. Neem contact met ons op om te bespreken wat werkgeluk voor jouw team of organisatie kan betekenen!

De Zorgstrategen 2023 ©