Wij merken dat er veel onrust is ontstaan rondom de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Er doen zelfs al enkele indianenverhalen de ronde. Graag wil ik eventuele paniek wegnemen. In deze blog geef ik daarom kort en overzichtelijk aan óf en zo ja, welke stappen u moet ondernemen.

 1. Meldplicht
  De meldplicht geldt voor alle zorgaanbieders. U kunt eenvoudig online checken of uw bedrijf al is aangemeld of dat u dat dit jaar alsnog moet doen. Dat doet u aan de hand van uw bedrijfsnaam, postcode, KVK-nummer en uw SBI-code op: https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/
 2. Vergunningsplicht
  Heeft u meer dan 10 zorgverleners in uw organisatie? Dan geldt de vergunningsplicht. Let op: onder zorgverleners vallen alle medewerkers die direct bij de zorg betrokken zijn, dus ook ingehuurde krachten en zzp’ers. Maar een secretaresse telt bijvoorbeeld niet mee.
  Voor de vergunningsplicht gelden enkele uitzonderingen. Deze zijn eenvoudig te vinden op: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-wtza
 3. Bestuursstructuur
  Meer dan 25 zorgverleners in uw organisatie? Dan moet u zaken als een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en een cliëntenraad geregeld hebben.
 4. Jaarverantwoordingsplicht
  De jaarverantwoordingsplicht geldt voor bijna alle zorgaanbieders. Maar ik wil u geruststellen dat er in 2023 een format komt waarin u exact kunt terugvinden waarin deze jaarverantwoording dient te voldoen. Bovendien is voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties de jaarverantwoordingsplicht al geregeld in de Jeugdwet en de Wmo. Daarnaast gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor zzp-ers. Alle uitzonderingen vindt u op: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/jaarverantwoording-over-verslagjaar-2022

Twijfels of vragen?
Het is vervelend maar heel begrijpelijk dat er binnen uw zorgorganisatie onrust ontstaat over (veranderende) regelgeving. Maar wij zijn er om u te helpen als kennispartner. Dus schroom zeker niet en bel gerust wanneer u een vraag heeft. En indien u dat wenst, kunnen we u helpen met zaken zoals een vergunningsaanvraag of de formatie van een Raad van Toezicht.

De Zorgstrategen 2023 ©