Kwaliteit en certificeringen

Een certificeringstraject kan om verschillende redenen worden ingezet, maar wat de reden ook is: een standaard aanpak volstaat niet. Je bepaalt zelf de praktische invulling van het kwaliteitssysteem en hoe dit wordt gedocumenteerd. Op deze manier wordt jouw organisatie of praktijk niet aangepast naar de normen, maar worden de normen geïntegreerd in jouw organisatie of praktijk. De doelstellingen en visie van jouw organisatie of praktijk staan altijd voorop.

Een certificeringstraject kan worden ingezet om verschillende redenen, waaronder:

 • Certificering wordt van jou gevraagd door stakeholders (o.a. zorgverzekeraars);
 • Je wilt als zorgorganisatie verbeteren en blijven verbeteren;
 • Je wilt aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Je wilt structuur en een duidelijke taakverdeling binnen jouw organisatie.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij:

 • Het opzetten van een kwaliteitssysteem conform HKZ, ISO9001:2015, NEN-EN15224 en PREZO normen;
 • Het onderhouden, borgen en het verbeteren van het kwaliteitssysteem;
 • Het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en risicomanagement;
 • Implementeren van de Kwaliteitskaders;
 • Het organiseren van interne audits, proefaudits.

 

 

 

 

Je kunt bij ons terecht voor de volgende certificeringen:

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ normen zijn Nederlandse normen voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorgsector. De HKZ normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van zorgprocessen als op de organisatorische kwaliteit. Het resultaat van een HKZ kwaliteitssysteem is een organisatie die wil, kan en gaat verbeteren!

HKZ partner
Per 1 februari 2016 is De Zorgstrategen officieel partner van HKZ. Voor het partnerschap gelden de volgende toelatingscriteria:

 • Ruime ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen;
 • Bewezen kennis van de (nieuwe) HKZ normen en HKZ systematiek;
 • Werken conform de HKZ-systematiek.

ISO-9001:2015 kenmerkt zich door een nieuwe kwaliteitsgedachte met als uitgangspunt dat elke organisatie uniek is. Het doel van werken conform ISO-9001:2015 is inzicht krijgen in en verbeteren van jouw organisatie of praktijk. ISO9001:2015 biedt een leidraad om te bepalen:

 • Waar staan wij voor als organisatie?
 • Wat speelt er in onze omgeving?
 • Welke kansen en risico’s zien wij?

Het beantwoorden van deze vragen levert een situatieschets van jouw organisatie of praktijk op. Op basis van deze analyse kunnen we bepalen welke acties nodig zijn om doelen en resultaten te kunnen realiseren.

NEN-EN15224 heeft de basis van de ISO9001:2015-norm, maar heeft veel aandacht voor patiëntveiligheid, risicomanagement en zorg gerelateerde kwaliteitskenmerken. Het is een internationaal erkende norm die structuur en houvast biedt voor zorgorganisaties.

ISO27001 kan als goede basis dienen voor het op orde krijgen van de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie of praktijk. In ISO27001 wordt beschreven op welke manier informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden aan de hand van verschillende beveiligingsmaatregelen.

Informatiebeveiliging is een belangrijk thema geworden, onder andere door de huidige wet- en regelgeving. Er is een toenemende noodzaak tot het vastleggen, bewerken en uitwisselen van vertrouwelijke informatie en dit brengt nieuwe beveiligingsvraagstukken met zich mee. Informatiebeveiliging levert een bijdrage aan de bescherming van gegevens en het biedt tevens zekerheid aan betrokkenen partijen. Op deze manier draagt het bij aan het veilig stellen van jouw organisatiebelangen.

Voor fysiotherapeuten is er de laatste jaren veel veranderd. Niet zozeer kijkend naar de behandeling, maar kijkend naar de organisatie daaromheen. Zo wordt er bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekeraar veel van jou als zorgverlener verwacht.

Wij helpen jou en jouw praktijk om aan deze voorwaarden te voldoen, of het nu gaat om HKZ, de beheersaudit of een plustraject.

Beheersaudit
Krijg je als praktijk een beheersaudit? Denk je dat jouw praktijk nog niet aan de criteria voldoet? Of wil je voorbereid zijn op een audit? Neem de stap om te checken waar je nu staat!

Plustraject
Sta je als praktijk voor de keuze om een pluspraktijk te worden? Wij helpen praktijken vanaf de start tot en met de audit om het resultaat te bereiken.

Door vele veranderingen heerst er veel onrust in de logopedie branche. Zo is vanaf 2014 de Kwaliteitstoets een volledig nieuw onderdeel geworden van de gehele praktijkvoering. Alle logopedisten moeten voldoen aan de criteria van de Kwaliteitstoets. Wat betekenen die criteria Kwaliteitstoets, wat moet ik er mee doen, hoe pak ik het aan? Veel vragen die bij bijna alle logopediepraktijken voor onzekerheid zorgen.

Wij helpen jou en jouw praktijk om aan de voorwaarden van de Kwaliteitstoets te voldoen zodat de onzekerheid verdwijnt. Wij geven trainingen, maar daarnaast ook individuele begeleiding aan praktijken.

Kwaliteitstoets voorbereiding
Wil je een uitgestippelde weg met begeleiding met als resultaat het vereiste Kwaliteitstoets niveau? Dan is het slim om een contact op te nemen, zodat we samen kunnen bepalen waar jij als praktijk staat om vervolgens een route uit te stippelen en we binnen afgestemd termijn het niveau behalen.

Sturen op hoofdzaken, met oog voor bijzaken. Samen de richting uitstippelen en met volle kracht vooruit.

Diensten

Bekijk hier ons dienstenoverzicht.

de zorgstrategen 2018 ©