Trainingen

Wil je met je team prettig samenwerken, patiënten en cliënten tevreden stellen en werken volgens de geldende wet- en regelgeving? Uit ervaring weten wij dat dit een ingewikkelde puzzel kan zijn, vooral in de complexe wereld van de zorg waar de druk vaak hoog is. Om jou en je team hierbij te ondersteunen, bieden wij trainingen aan. Wij gaan graag met je in gesprek om te achterhalen welke doelen je wilt behalen, wat huidige pijnpunten zijn en waar kansen liggen. Of je nu de kennis bij medewerkers up-to-date wilt houden of nieuwe methodieken wilt implementeren, wij zorgen voor een training op maat.

Wie zijn je mensen, hoe communiceren ze en wat motiveert hen?

Door middel van de 3 Talenten Profiel Analyses inzicht in persoonlijke sterktes en op welke gebieden attitude, gedrag, communicatie en inzet kan worden verbeterd. Voortaan elkaar beter begrijpen en zo effectiever communiceren. Het beste antwoord op de toenemende behoefte aan een concrete verbetering in het effectiever omgaan met anderen.

Inhoud training: Achtergrond informatie over de analyses en hoe kun je ze kunt inzetten. Wat zijn knoppen om aan te draaien om effectiever te communiceren en plezieriger samen te werken?

Resultaat: Voortaan elkaar beter begrijpen en zo effectiever communiceren.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, en benut en ontwikkel jezelf én medewerkers voortaan sneller, efficiënter en duurzaam!

Het is tijd voor werkgeluk!

Werkgeluk in de zorg is een thema dat aandacht verdient. De zorgsector staat voor grote uitdagingen: hoge werkdruk en veel werkstress. Dit is te wijten aan onderbezetting door afwezigheid of ziekte, en een hoog personeelsverloop in combinatie met een krappe arbeidsmarkt.  

De balans tussen patiënt- of cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid is ontregeld. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is aandacht voor werkgeluk nodig.  Veel energie gaat vaak naar patiënten en cliënten, maar hoe gaat het met de mensen die zorg verlenen? Zijn ze gelukkig? Wat drijft medewerkers, hoe blijven ze gemotiveerd om door te gaan, en ook vol te houden in lastige omstandigheden, bij hoge werkdruk, bij onderlinge onenigheid, bij een reorganisatie of fusie? Hoe bind en boei je zorgprofessionals?

Inhoud training: Wat is werkgeluk en hoe creëer je het? Wat zijn knoppen om aan te draaien om persoonlijke werkgeluk te beïnvloeden bij jezelf en bij medewerkers?

Resultaat: Aan het einde van de workshop zijn medewerkers zich bewust van hun eigen werkgeluk en hebben ze tools in handen hoe ze zelf, en daarmee ook andere medewerkers in hun eigen organisatie, kunnen ondersteunen naar meer werkgeluk.

Wil je aan de slag met werkgeluk binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op dan bekijken we samen de mogelijkheden!

Veranderend zorgland vraagt veel van zowel organisaties als ook medewerkers. Ben je opzoek naar een hands on schakel tussen organisatie en werkvloer als het gaat om analyse en implementatie van zorgprocessen? Neem dan contact met ons op!

Wil je zorgplannen vormgeven middels een digitale weg én gebruikmaken van een gevalideerde methodiek? Omaha, maar ook Nanda is voor ons geen onbekend terrein. Voor training op inhoud en ondersteuning bij de implementatie van deze methodieken in praktische zin kun je bij ons terecht.

Om de complexer wordende zorg toch vorm te kunnen blijven geven, gaan wij vanuit een persoonlijke en laagdrempelige insteek met zorgverleners opzoek naar passende manieren. Hiervoor maken wij gebruik van eigen kennis en ervaring, de inzet van casuïstiek besprekingen, maar kenmerkend is het zoeken naar de vraag achter de hulpvraag. De hulpvraag van zowel de cliënt of patiënt, maar zeker ook de vraag de leeft bij het team die de zorg biedt.

Vanaf 25 mei 2018 moet de nieuwe Europese privacyrichtlijn Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) geïmplementeerd zijn binnen organisaties. De impact van de privacywetgeving op het dagelijks werk van medewerkers is groot. Het is van belang dat medewerkers op de hoogte zijn wat er van hen wordt verwacht. Wat moeten ze anders doen en wanneer en waarom is dat zo?

Wij kunnen jou helpen om bewustwording te creëren bij medewerkers. Samen kunnen we een training samenstellen zodat medewerkers kennis opdoen over, zich bewust worden van de nieuwe privacywetgeving en waarin ruimte is voor praktische vragen.

Diensten

Bekijk hier ons dienstenoverzicht.

de zorgstrategen 2018 ©