Gelukkige medewerkers

Gelukkige medewerkers en gelukkige patiënten of cliënten gaan hand in hand

Gelukkige medewerkers zijn de drijvende kracht achter een succesvolle organisatie. Ze zijn vitaal, zetten een stapje extra, voelen zich verbonden en werken als trotse ambassadeurs aan het succes van de organisatie. Ze houden van hun werk én de organisatie!

 

Gelukkige medewerkers zijn medewerkers die zichzelf herkennen in de koers van de organisatie. Ze ervaren vrijheid, veiligheid, positieve emoties en werken plezierig samen. Ze voelen voldoening door het groeien en benutten van hun eigen talent en hebben het gevoel bij te kunnen dragen aan een hoger doel. ​

Werkgeluk in de zorg

Uit onderzoek blijkt dat het aandeel tevreden medewerkers in de zorg de laatste jaren afneemt. De zorgsector heeft te maken met grote uitdagingen, waaronder hoge werkdruk en veel werkstress. Dit is te wijten aan onderbezetting door afwezigheid of ziekte, en een hoog personeelsverloop in combinatie met een krappe arbeidsmarkt*.

De balans tussen patiënt- of cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid is ontregeld. Veel energie gaat vaak naar patiënten en cliënten, maar hoe gaat het met de mensen die zorg verlenen? Zijn ze gelukkig? Wat drijft medewerkers? Hoe blijven ze gemotiveerd om door te gaan? En hoe zorg je dat ze ook volhouden in lastige omstandigheden, bij hoge werkdruk, bij onderlinge onenigheid, bij een reorganisatie of fusie?

Het is tijd voor geluk

Het bekijken van mogelijkheden om werkdruk te verminderen is zeker belangrijk, omdat dit zeker het werkgeluk van medewerkers kan belemmeren. Echter, vaak zien we dat werkdruk als probleem wordt genoemd, maar dat er in kern een ander probleem speelt. Het werkelijk probleem is dat één aspect (of meerdere aspecten) van het model niet voldoende invulling krijgt (of krijgen): bijvoorbeeld onvoldoende voldoening halen uit het werk of vrijheid ervaren.

Doorbreek de vicieuze cirkel
Door meer aandacht te besteden aan communicatie, focus te leggen op de ontwikkeling van talenten en passies van de medewerkers en door het verbinden van persoonlijke drijfveren met die van de organisatie, worden medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd. Het hebben van gezamenlijke doelen en een gedeelde visie verbindt medewerkers met de organisatie. De cultuur en waarden binnen een organisatie, en ontwikkelingsmogelijkheden zijn tegenwoordig belangrijkere drijfveren dan salaris.
Voorwaarde voor alles is dat de medewerker gelukkig is!
De medewerkers dienen op de eerste plaats te komen, omdat zij de belangrijkste factor én actor zijn bij succes. Té veel sturen op patiënt- of cliënttevredenheid en vergeten de medewerkers centraal te zetten kan ten koste gaan van het werkplezier van de medewerkers. Dit kan dus onbedoeld een negatieve invloed hebben op het medewerkergeluk en uiteindelijk de prestaties van de organisatie. Meer informatie waarom je als organisatie nu moet inzetten op werkgeluk?  Lees ons artikel: Floreren door gelukkige medewerkers.
Wil je weten wat je als zorgorganisatie kunt doen om gelukkige werknemers te behouden en te voorkomen dat de belasting van de werknemers zal leiden tot uitval? Wil je weten wat jouw medewerkers drijft en hoe kun je ervoor kunt zorgen dat ze prettig samenwerken en goede zorg blijven leveren?

Maak werkgeluk onderdeel van jouw bedrijfsstrategie, neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Wist je dat…

  • De belangrijkste reden voor uitstroom vertrek naar een andere werkgever is met: inhoudelijk interessanter of uitdagender werk, meer loopbaanmogelijkheden (andere of hogere functie) en/of meer ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden*? En dat dit goed te voorkomen is met aandacht, meten en goed beleid. Het belang van goede instroom, doorstroom en uitstroom van je medewerkers. Investeer in ontwikkeling.

De Talent-Profielen Analyses van NSE Dynamicals kunnen hierbij bij ondersteunen. De motivatie analyse geeft snel en overzichtelijk weer of jouw medewerker nog tevreden is en voldoende wordt uitgedaagd in zijn huidige functie. Ook legt het de oorzaken bloot.

De Zorgstrategen 2023 ©