Focus op communicatie en aandacht

Effectieve communicatie

Hoe communiceer jij met jouw medewerkers en hoe communiceert het team onderling? Hoe communiceert een medewerker met zijn of haar patiënten en cliënten? Welke vorm van communicatie vinden jouw cliënten prettig? Op welke wijze motiveer je medewerkers of geef je erkenning en waardering? Kortom, hoe effectief is jouw communicatie gedrag eigenlijk? Effectieve communicatie zorgt voor sneller onderling begrip en verbeterde samenwerking.

Inzicht in communicatiegedrag van medewerkers levert belangrijke aanknopingspunten om het communicatiegedrag op verschillende vlakken te verbeteren. Hierdoor zal vervolgens de sfeer binnen het team verbeteren en de betekenis van medewerkers voor de organisatie worden vergroot!

Communicatie, aandacht en geluk

Medewerkers ervaren meer geluk als zij vrijheid ervaren in en waardering krijgen voor het werk dat ze doen. Als ze erkenning krijgen en voelen dat ze van betekenis zijn voor de organisatie heeft dit een positief effect op de motivatie en prestaties van mensen. De manier waarop dit wordt gecommuniceerd speelt hierbij een cruciale rol.
Praten, luisteren en zorgen voor gelukkige medewerkers levert je bedrijf aantoonbaar meer winst op.

 

 

Communicatiestijl analyse van NSE dynamicals

Communicatie kent twee kanten: de kenmerken van jouw communicatiestijl en de stijl van degenen met wie je communiceert. De communicatiestijl analyse van NSE dynamicals maakt per medewerker voorkeursstijlen van communiceren inzichtelijk. Door inzicht te krijgen hierin zul jij en zullen medewerkers beter en gemakkelijker omgaan met communicatie, zodat jullie gelukkiger en succesvoller worden. Het helpt elkaar beter begrijpen en zo effectiever te communiceren.

Wil je elkaar voortaan beter begrijpen en effectiever communiceren? Neem contact op!

Wist je dat …

  • Ruim 80 % van de mensen in de afgelopen vijf jaar met levensloopstress te maken heeft gehad?  En dat bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress*?
  • En dat dit goed te voorkomen is met aandacht?

Iedereen krijgt, helaas, in zijn leven te maken met levensloopstress. Dit zijn gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op het werk, zoals overlijden van een dierbare, mantelzorg of financiële problemen*. Leidinggevenden weten lang niet altijd wat er speelt bij medewerkers in de privé sfeer. Het is belangrijk oprechte interesse te tonen en aandacht te hebben voor jouw medewerkers. Dat begint heel simpel met regelmatig vragen: hoe is het ermee? Zo blijf je als leidinggevende beter op de hoogte van wat er speelt en kun je voorkomen dat ze uitvallen.

De Zorgstrategen 2023 ©