Oog voor het onzichtbare

Waarom je iets doet, bepaalt wat je doet

Waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn hun innerlijke drijfveren? Waar krijgen ze van nature energie van? Wat motiveert hen intrinsiek? Als we dat inzichtelijk krijgen, hebben we belangrijke aanknopingspunten om medewerkers te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer binnen het team te verbeteren, en hun betekenis voor de organisatie te vergroten!

Onzichtbare drijfveren en geluk

Drijfveren bepalen het willen, denken en doen van mensen. Het bepaalt de inzet, prestatie en uitstraling van medewerkers. Drijfveren zeggen daarmee alles over wat mensen intrinsiek willen en waar ze naar streven. Wat hen drijft, motiveert en in beweging zet en uiteindelijk wat mensen gelukkig maakt.  De ervaring van geluk onder het oppervlak heeft uiteindelijk werkelijk impact op het werkgeluk van medewerkers.  Hiervoor is het van belang om helder te krijgen welke aspecten voor medewerkers het verschil maken onder de waterlijn. Hoe meer gedeelde aspecten er uiteindelijk zijn tussen medewerkers en de organisatie, des te steviger het fundament om werkgeluk te realiseren en te kunnen groeien als organisatie.

IJsbergmodel gebaseerd op model van McClelland (1985)

Drijfveren in de zorg

Medewerkers in de zorg hebben passie voor het helpen van anderen, goede zorg verlenen en voelen zich vaak (te) betrokken bij hun werk. Ze willen iets voor anderen betekenen. Hiermee zijn hun drijfveren dus passend bij het werk. Ze zetten zich dagelijks in voor het geluk van hun patiënten of cliënten, maar daarbij is het stilstaan bij zichzelf en het eigen werkgeluk vaak geen automatisme.

Wil je weten wat jouw medewerkers drijft en hoe kun je ervoor kunt zorgen dat ze plezierig samenwerken en goede zorg blijven leveren? Wil je weten wat je kunt doen om gelukkige medewerkers te behouden en te voorkomen dat de belasting van de werknemers zal leiden tot uitval?

Drijfverenanalyses van NSE Dynamicals

“Inzicht in drijfveren is essentieel voor organisaties die willen groeien. Niet of onvoldoende begeleid personeel is te duur personeel! ” – Nico Schraag

Drijfverenanalyses worden voor bovenstaande vraagstukken toegepast, en leidt steeds tot verhelderende beelden. Voor de medewerkers, voor teams en voor leidinggevenden. Inzicht en de toepassing van drijfveren zorgt ervoor dat mensen die in een organisatie of team werken beter op elkaar zijn afgestemd en de werksfeer kunnen verbeteren. Ook wordt daarnaast inzicht verkregen in hoe iemand in het team zit en hoe iemand communiceert. Hoe zijn de drijfveren en communicatiestijl ten opzichte van de andere teamleden en zelfs hoe iemand past binnen de bedrijfscultuur. Een drijfverenanalyse brengt jou, jouw team en jouw organisatie naar een hoger niveau!

Wil je inzicht in wat een medewerker drijft, beweegt en motiveert? Neem contact op!

De Zorgstrategen 2023 ©