referenties

WOPiT

Werkzaamheden

 • Bewaking kwaliteitssysteem;
 • Uitvoering interne audit;
 • Sparringpartner directie.

“De samenwerking met Mark ten aanzien van het verkrijgen en behouden van een hkz certificaat wordt als zeer prettig en helpend ervaren. Hij heeft een dan weer sturende, dan weer ondersteunende rol t.a.v. structuur, planning, prioriteitenstelling en uitvoering. Praktische handreikingen en adviezen en snel doorzicht in de organisatie. Hij denkt mee in innovatieve processen en stelt de goede vragen. Zijn geïnteresseerdheid en betrokken houding maken hem een sparring partner met verstand van HKZ zaken die relativerend werkt en tot goed resultaat heeft geleid.”

– Karin Koopman, directeur

Meditel

Werkzaamheden

 • Kwaliteitsbewaking i.s.m. het kwaliteitsteam;
 • Uitvoering interne audit;
 • Transitie ISO9001:2008 naar ISO9001:2015;
 • Sparringpartner directie.

“Met Mark is de zorg om een goed samenhangend kwaliteitssysteem in de lucht te houden sterk verminderd. Wij richten ons op de kwaliteit, Mark! bewaakt de procedures. Een prima samenwerking.”

– Kwaliteitsteam Meditel

DOPPA zorg

Werkzaamheden

 • Bewaking kwaliteitssysteem conform ISO9001:2015
 • Uitvoering interne audit
 • Sparringpartners directie

“De Zorgstrategen heeft ons begeleid vanaf de keuze om een kwaliteitssysteem in te voeren tot het behalen van het ISO9001:2015 certificaat. Deze samenwerking bevalt zo goed dat wij hebben besloten om wekelijks uren in te zetten om ons kwaliteitssysteem up to date te houden. Wij hopen op nog een lange samenwerking met Mark en Anne!“

– Praktijkmanagers DOPPA zorg

Het Schild

Werkzaamheden

 • Ondersteuning zorg/welzijn team
 • Ondersteuning verpleegkundig netwerk

"Suzanne heeft in een hectische periode haar meerwaarde duidelijk bewezen. Ze is met haar duidelijke hands-on mentaliteit een houvast gebleken voor zowel medewerker als cliënt. Als sparringpartner en raadgever in een turbulente periode heeft Suzanne steeds de focus weten te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Ze heeft een start weten te maken met het professionaliseringsproces van de medewerkers. Daarnaast heeft ze het management steeds van input voorzien voor verdere verbeterslagen."

– Frank van der Eijnden, directeur/bestuurder

Tandheelkundig centrum Zuiderval

Werkzaamheden

 • Bewaken van het kwaliteitssysteem conform ISO9001:2015;
 • Uitvoeren interne audit;
 • Sparringpartner.

Aviation Medical Center

Werkzaamheden

 • Kwaliteits- en veiligheidsmanager binnen AMC;
 • Bewaken van beheerssysteem en veiligheidsmanagementsysteem (VMS) conform EASA wet- en regelgeving;
 • Uitvoeren audits.

De Zorgstrategen 2021 ©