Hoe gaan wij te werk

Elke organisatie is uniek, onze aanpak dus ook!

 

Om maatwerk te kunnen leveren, hanteren wij bij al onze trajecten en opdrachten de volgende aanpak:

 • Inventarisatie
  Met de inventarisatie brengen we in kaart wat de vraag is vanuit de organisatie, welke verwachtingen er zijn en wat het uiteindelijk te bereiken doel is.
 • Plan van aanpak
  Aan de hand van de inventarisatie stellen we vervolgens een plan van aanpak op met de daarbij horende succesfactoren. Hierbij wordt ook vastgelegd welke acties op welk moment moeten worden uitgevoerd en wat de doelstellingen zijn gedurende het traject.
 • Uitvoering
  Zodra het plan akkoord is bevonden, kan er daadwerkelijk worden gestart met de vastgestelde acties. In deze fase wordt het plan uitgevoerd en houden we continu in de gaten of de gestelde doelen worden bereikt.
 • Afsluiting en evaluatie
  Als het gewenste resultaat is bereikt, wordt het traject geëvalueerd en zo nodig afgesloten. In deze fase wordt ook besproken hoe het resultaat blijvend kan worden gehouden.

De Zorgstrategen 2023 ©