Succesvolle teams

Uitblinken als team

Wil je als team succesvol zijn? Samen uitblinken? Daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de organisatiedoelen? Dan is het van belang dat iedereen zich beseft dat je elkaar nodig hebt. Het succes van een team wordt bepaald door de mate van vertrouwen binnen het team. Heb je vertrouwen in elkaars talent? Durf je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen bijdrage?

De kracht van succesvolle teams ligt in (h)erkenning van talenten en goede samenwerking. Het gevoel samen ‘succesvol’ te zijn werkt motiverend. Hiervoor is het van belang dat medewerkers elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om confrontatie aan te gaan en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast spelen persoonlijke factoren zoals kennis, ervaring en talent een belangrijke rol. Feit is dat je als team meer bereikt wanneer er oog is voor diversiteit.

 

Een succesvol team door competenties en talenten op de juiste manier in te zetten, een veilige samenwerking te creëren en aandacht te besteden aan teamontwikkeling.

De Zorgstrategen 2023 ©