Taakvolwassen team

De puzzel die taakvolwasssen werken heet

Steeds meer organisaties zijn bezig met het invoeren van het werken met taakvolwassen teams. Het moet ervoor zorgen dat medewerkers bekwaam en bereid zijn om bepaalde taken uit te voeren. Hierin staat het nemen van eigen verantwoordelijkheid centraal. Medewerkers moeten aangeven wat ze wel of niet willen en kunnen, en wat ze nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen en de doelen te bereiken. Daarnaast vraagt dit van leidinggevenden dat ze los durven laten en vertrouwen uitstralen richting medewerkers.

Dit op basis van voldoende kennis van zaken, en vooral ook vertrouwen vanuit de organisatie is van belang om een omslag naar taakvolwassen werken te laten slagen.

Verwachtingen kunnen inspireren én frustreren. Als ze niet aansluiten bij wat je wil en kan, werken ze averechts.

Wat is er nodig om taakvolwassen teams te creëeren?
  • Vertrouwen. Werken vanuit wederzijds vertrouwen. Kennis overdragen en vertrouwen als basis bij het delegeren van taken.
  • Verantwoordelijkheid. Gedeelde verantwoordelijkheid. Team en organisatie zijn op de hoogte van wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie aanspreekpunt is.
  • Samen. Samenwerken, verwachtingen delen en gezamenlijke doelen opstellen.
Wat kunnen wij als De Zorgstrategen betekenen?

Wij kunnen medewerkers en leidinggevende begeleiden in het proces naar taakvolwassen werken. Ook kunnen we begeleiden op de directe werkvloer als het gaat om de implementatie en uitvoer. Onze aanpak is altijd toegespitst op de behoefte van jouw team en ieders unieke rol daarin. Wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend onze infographic aan. Suzanne gaat hierover graag met je in gesprek!

 

De Zorgstrategen 2023 ©