Teamontwikkeling

Willen, kunnen en durven

Iedereen wil werken in een succesvol team. Dat succes heb je zelf in de hand. Mits je kritisch naar jezelf durft te kijken. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen bijdrage en elkaar durven aanspreken op gedrag is essentieel voor een goed functionerend team. (H)erken jij de kwaliteiten en talenten van jouw collega’s? Ervaar jij een ‘ja-knikken, nee-doen’ mentaliteit? Kiest jouw team er vaak voor om in de ‘comfort zone’ te blijven? Zijn jouw collega’s meer met zichzelf bezig dan met de teamdoelen? Teamontwikkeling is met elkaar leren en presteren. Elkaars talenten (h)erkennen en investeren in de samenwerking binnen het team.

Focus op ontwikkeling

Teamontwikkeling is een belangrijk onderdeel voor het (blijven) leveren van goede zorg. Hiervoor is het allereerst van belang om eigen gedrag en gedrag van de ander te leren begrijpen. Als medewerkers willen, kunnen en durven dan is het mogelijk om als team te werken aan vooruitgang. Inzicht in eigen talenten, motivatie, communicatiestijl, en die van teamleden maakt het mogelijk om open te communiceren en elkaar beter te begrijpen. Teamontwikkeling gericht op talent (h)erkennen en communicatie helpt teams om zich zo te ontwikkelen dat zij goed met elkaar samenwerken (duidelijke verwachtingen, positieve sfeer, vertrouwen, veiligheid en een goede leeromgeving). Bovendien zal hierdoor de communicatie met en zorg voor cliënten verbeteren.

 

Ben je benieuwd hoe je meer uit je eigen talenten en vaardigheden, en die van je collega’s, kunt halen? Heb je het gevoel dat je meer kan bereiken door op een andere manier samen kunt werken? Neem contact op!

Wij hebben ervaring met het begeleiden van zowel beginnende teams, zelfsturende of taakvolwassen teams als ook managementteams. Onze aanpak is altijd toegespitst op de behoefte van jouw team en ieders unieke rol daarin. Creëren van effectief leiderschap? Ontdekken van talenten of gemeenschappelijke waarden van jouw team? Met de Talent-Profielen Analyses van NSE dynamicals kunnen we een objectief inzicht krijgen in de talenten, communicatiestijl, motivatiestijl en in het verbeterpotentieel van medewerkers en teams. Je haalt meer rendement uit jouw medewerkers en teams.

De Zorgstrategen 2023 ©