Veilig samenwerken

Stressfactor of succesfactor

In de zorg hebben we veel oog voor de cliënt en patiënt, maar soms te weinig voor de medewerkers. Een gemiste kans. Als het goed gaat met de medewerkers en als ze veilig samenwerken, zijn cliënten daar ook bij gebaat. De medewerkers kunnen in een optimaal werkklimaat immers de beste zorg leveren. Een essentieel onderdeel van een goed werkklimaat is goede communicatie en samenwerking – niet alleen tussen zorgverlener en cliënt, maar ook binnen het team.

Teamsamenwerking

Elk team maakt onderdeel uit van een groter geheel waarbij de patiënt of cliënt centraal staat. Om van toegevoegde waarde te zijn is een goede samenwerking essentieel. Teamleden zijn op elkaar aangewezen, onder andere om het rooster te vullen, vergaderingen voor te zitten en elkaar te beoordelen. Hierbij moeten we in gedachte houden dat zorgprofessionals mensgericht zijn en graag anderen helpen. Daarentegen wordt een conflict of onenigheid in het team vaak vermeden. Dit kan uiteindelijk leiden tot stress, een hoog ervaren werkdruk of in het uiterste geval zelfs (langdurig) verzuim. Een omgeving creëren waarin veilig kan worden samengewerkt is dan ook van belang om duurzaam goede zorg te kunnen blijven leveren. Zowel voor medewerkers als voor cliënten.

Veilige samenwerking creëren binnen jouw team met De Zorgstrategen?

Ontdek de gemeenschappelijke waarden, bouw aan vertrouwen, wakker het vuur aan, geef elkaar feedback en neem zelf verantwoordelijkheid. Vanuit de kracht van jouw team brengen we focus aan en vergroten we de toegevoegde waarde voor patiënten of cliënten. Suzanne is onze specialist en vertelt je hier graag meer over!

 

De Zorgstrategen 2023 ©