Chantal Hogeling – Pullen

  • Ondersteuning bij organisatieontwikkeling;
  • Procesanalyses en procesoptimalisatie door middel van Lean-methodieken;
  • (Team)coaching;
  • Implementeren van kwaliteitskaders.

Chantal is sinds 2021 verbonden aan De Zorgstrategen.
Ze heeft een brede ervaring binnen diverse zorgsectoren, als: VVT, psychiatrie, terminale zorg en verstandelijk gehandicapten.

Als verpleegkundige, teamcoach, leidinggevende, organisatieadviseur en programma-manager was ze verbonden aan diverse organisaties.
Vanuit een passie voor zorg stelt ze graag scherpe-, en kritische vragen. Kwaliteit verhogen doet zij door kritischer te kijken op processen dan mensen.
Een combinatie van het motiveren van professionals en het reflecteren op processen typeren haar werkwijze.
Haar kennis van Lean zorgt ervoor dat zij diverse werkvormen en methodieken kan bieden om verbeterpunten helder te krijgen.

De Zorgstrategen 2023 ©