Werkgeluk verankeren in de bedrijfsstrategie

Het is tijd voor werkgeluk!

Werkgeluk in de zorg is een thema dat aandacht verdient. De zorgsector staat voor grote uitdagingen: hoge werkdruk en veel werkstress. Dit is te wijten aan onderbezetting door afwezigheid of ziekte, en een hoog personeelsverloop in combinatie met een krappe arbeidsmarktDe balans tussen patiënt- of cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid is ontregeld. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is aandacht voor werkgeluk nodig.

Gelukkige medewerkers zorgen voor betere prestaties 

Organisaties met gelukkige medewerkers, presteren beter. Hoe meer werkgeluk medewerkers ervaren, hoe beter ze samenwerken, hoe tevredener en loyaler de klanten, hoe lager het ziekteverzuim en personeelsverloop en hoe hoger de winst en groei van organisaties. 

Deze workshop is bedoeld als eerste stap op weg naar meer werkgeluk binnen jouw organisatie. Werkgeluk speelt een rol in alle lagen van de organisatie en het raakt aan vele aspecten van het werk. Om succesvol te kunnen blijven als organisatie, moet je constant inspelen op veranderingen en daar heb je jouw team met medewerkers voor nodig. We focussen ons in de workshop op drie niveaus: medewerkers-, team-, en organisatieniveau.

Na een inleiding gaan we op een interactieve manier aan de slag met werkgeluk. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: wat is werkgeluk, hoe maak je werkgeluk onderdeel maken van je bedrijfsstrategie en welke rol speel je zelf hierbij.  De workshop biedt veel handvatten om medewerkers meer geluk te kunnen laten ervaren en hoe je dit een vaste plek in jouw organisatie kunt geven.

Het goed opzetten en borgen van geluksbeleid is hét verschil tussen een goed en een (veel) beter bedrijfsresultaat.

 

Doel Praktische handvatten aanreiken om werkgeluk onderdeel te maken van jouw bedrijfsstrategie
Voor wie? Directie, managers, HR-adviseurs of teamleiders van zorgorganisaties
Programma
  • Wat is werkgeluk en hoe creëer je het?
  • Hoe staat het met werkgeluk in jouw organisatie?
  • Wat levert meer werkgeluk jullie financieel op?
  • Hoe kun je werkgeluk onderdeel maken van je bedrijfsstrategie?
  • Welke rol speel jij als leidinggevende of adviseur hierin?
  • Welke tools kun je inzetten?
Datum November 2019
Duur 4 uur
Kosten €197,- per persoon
Inclusief koffie, thee, water en wat lekkers.
Locatie Enschede

 

Inschrijven voor deze workshop?

Stuur een mail naar ontwikkelen@dezorgstrategen.nl

De Zorgstrategen 2023 ©