Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Heeft jouw organisatie alles geregeld in het kader van de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)?

Sinds januari van dit jaar is de Wtza in werking getreden. Dit betekent dat alle zorgaanbieders meldingsplichting zijn.
Voor organisaties met meer dan 10 zorgverleners (incl. inhuur, ZZP) waar medisch specialistische hulp wordt geboden geldt dat deze vergunningsplichtig zijn.

De Zorgstrategen staat voor kwaliteit in de zorg en is daarom thuis in deze wet- en regelgeving. Wij helpen organisaties graag om te voldoen aan alle eisen die de wet stelt.

Indien de organisatie conform de Wtza vergunningsplichtig is én de organisatie méér dan 25 medewerkers heeft zal er het e.e.a. georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en een cliëntenraad.

Wat kan De Zorgstrategen voor jullie betekenen in het kader van de Wtza:
• Checken aan welke eisen de organisatie dient te voldoen en waar de organisatie al aan voldoet;
• Ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van Wtza en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg);
• Ondersteunen bij het formeren, werven, selecteren en installeren van een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen)
• Ondersteunen bij het inrichten en implementeren van een cliëntenraad, een passende vorm voor een organisatie;
• Opstellen van een meerjarenplan op het gebied van beleid en kwaliteit;
• Adviserend en uitvoerend bij het opstellen van reglementen van het toezichthoudend orgaan en cliëntenraad;
• Ondersteunen bij het aanvragen van de vergunning;
• Ook bij het implementeren van de processen kunnen wij ondersteuning bieden.

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 085-3030755 of per mail info@dezorgstrategen.nl.

De Zorgstrategen 2023 ©