ZKN Keurmerk

Waarschijnlijk wil je als zelfstandig behandelkliniek de keuze maken om te certificeren voor het ZKN Keurmerk. De Zorgstrategen begeleidt voor zorgorganisaties bij kwaliteitsmanagementtrajecten, waaronder ook trajecten voor het ZKN Keurmerk.

Hoe kunnen wij jouw organisatie helpen?

Wij begeleiden jouw organisatie in 5 praktische stappen naar de certificering voor het ZKN Keurmerk. Hieronder zie je de 5 stappen die wij gezamenlijk zetten:

  1. Inventarisatie

Om het traject naar een kwaliteitssysteem te starten is het van belang om te kijken naar de huidige situatie. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft een specifiek plan van aanpak nodig. Om tot dit plan te komen starten wij met een inventarisatie. Wat is er al, wat moet nog ontwikkeld worden, hoe gaan we het aanpakken.

Tijdens de inventarisatie beoordelen wij in hoeverre jouw organisatie al voldoet aan de norm en wat de hiaten zijn ten opzichte van de normen van het ZKN Keurmerk.
Het plan van aanpak bevat concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek over het gehele traject.

  1. Opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem is een logische vervolgstap. Beter gezegd, de verbetercyclus wordt opgestart. Samen bepalen we de invulling van het kwaliteitssysteem. Wij zorgen ervoor dat het voldoet aan de eisen van de norm, wet- en regelgeving, stakeholders en de behoeften van jouw organisatie.

Het uiteindelijke doel is een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm, aansluit bij jullie wensen/visie en een systeem dat volledig bij jullie bedrijfsvoering past.

We organiseren een aantal workshops om samen belangrijke thema’s te bespreken, onder andere:

  • Workshop primaire processen. Samen brengen we de kritische processen in kaart om deze vervolgens te optimaliseren.
  • Workshop prestatie-indicatoren. Samen stellen we, vanuit jullie missie, visie en strategie, prestatie-indicatoren vast.
  • Workshop risicomanagement. Samen bepalen we wat risico’s zijn voor jouw organisatie en de beheersing hiervan.
  1. Interne audit

De interne audit is een belangrijk onderdeel van continu verbeteren binnen jouw organisatie.  Om daadwerkelijk verandering in gang te zetten, is het essentieel dat deze op een positieve manier wordt uitgevoerd. Wij kiezen voor een waarderende interne audit, waardoor we medewerkers enthousiasmeren en motiveren om te verbeteren en het gevoel hebben: hier hebben we wat aan!

De resultaten van de interne audit dienen als belangrijke informatiebron voor jouw organisatie om verbeteringen door te voeren in het kwaliteitssysteem.
Elke organisatie kan bij ons terecht voor het laten uitvoeren van onafhankelijke interne audit.

Meer informatie? Lees ons artikel!

  1. Directiebeoordeling

De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ of ‘organisatiebeoordeling’ genoemd, is een beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem van jouw organisatie. Wij helpen de organisatie bij het opstellen van de directiebeoordeling. Samen stellen we vast of het kwaliteitssysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen en uitvoering geven aan continu verbeteren.

Meer informatie? Lees ons artikel!

  1. Certificering

De laatste stap van het traject! Wij helpen jullie organisatie bij deze stap door aanwezig te zijn bij de audit en het natuurlijk door deze dag zo optimaal voor te bereiden.
Wij hebben goede contacten met de certificerende instellingen zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

 

De Zorgstrategen 2023 ©