Effectief leiderschap

Leiders van de organisatie zetten een uitdagende koers uit, hebben een duidelijk plan en een stip op de horizon. Daarbij houden ze rekening met de context (wet- en regelgeving, risico’s) en belangen van verschillende stakeholders (maatschappij, cliënten, personeel, financiers en leveranciers).

Oog hebben voor diversiteit

Met effectief leiderschap binnen organisaties staat iedereen in zijn/haar kracht. Dit begint bij jezelf. Waar sta je als leidinggevende voor? Wat drijft je? Daarnaast moet je oog hebben voor diversiteit. Ieder individu heeft zijn eigen drijfveren en persoonlijkheid. Dit betekent dat je inzicht moet hebben in wat mensen drijft en in ieders talent.

Focus op sterke punten en het optimaliseren van talenten van jouw medewerkers!

Dan worden er resultaten geboekt. Door op zoek te gaan naar de meest optimale combinatie tussen talenten en functies, kijk je heel gericht welke talenten je nodig hebt om beoogde organisatiedoelstellingen te behalen, maar zet je ook optimaal iemands persoonlijke talenten in binnen jouw organisatie. Hiermee creëer je een win-win situatie.

Draagvlak creëren en een ‘agile’ cultuur bij alle medewerkers om de ontwikkelingen in de maatschappij bij te benen is een uitgangspunt voor iedere organisatie. Veranderingen, dit noemen wij verbeteringen, worden in samenwerking met betrokken disciplines en teams opgepakt. Alles bij elkaar helpt het.

Hoe zorg ik voor effectief leiderschap?

Er zijn verschillende tools om de effectiviteit van het leiderschap binnen organisaties te analyseren. Graag zien wij dat leidinggevenden met verschillende professionals binnen de organisatie het gesprek aangaan om de communicatielijnen en besluitvormingsstructuur in kaart te brengen. Ook hoort het inzicht krijgen in verbeterbereidheid van de gehele organisatie daarbij.

Uitkomsten van deze discussies geven verhelderende input om verbeteringen in het bedrijf door te voeren.

Mogelijke vragen die gesteld kunnen worden:

  • Waarom doen we als zorgaanbieder wat we nu doen?
  • Wat moeten we doen om niet te blijven doen wat we deden?
  • Hoe gaan wij onze organisatie verbeteren?
  • Hoe toekomstbestendig zijn wij?
  • Wat verwachten de stakeholders van ons (maatschappij, cliënten, personeel, financiers en leveranciers)?
Snel inzicht in de toekomstbestendigheid van jouw zorgorganisatie?

Door middel van onze DZS-scan krijg je een goed beeld over de organisatie betreffende leiderschap, betrokkenheid en verbeterpotentieel. Deze scan kan door managers, teams en zorgprofessionals ingevuld worden om een snel een totaal inzicht te krijgen. Vraag vrijblijvend onze DZS-scan aan.

Sparring of consult nodig?

Wil je ondersteuning in het goed neerzetten van effectief leiderschap binnen de zorgorganisatie dan maken wij graag kennis.

Op zoek naar:

  • Interim manager?
  • Trainer voor de zorgteams?

Wist je dat…

  • De stijl van leidinggeven sterk bepalend is voor het werkgeluk van medewerkers?
    Medewerkers kunnen beter omgaan met tegenslagen, zijn vitaler én presteren beter indien leidinggevenden gericht zijn op ‘verbetering en ontwikkeling’ in plaats van ‘beter willen presteren dan anderen’ *.

De Zorgstrategen 2023 ©