Focus op ontwikkeling

Focus = ontwikkelen = verbeteren

Bij een succesvolle organisatie hoort het focussen op ontwikkelen. Het zijn ontwikkelingen in -en gerelateerd aan de zorg, maar ook ontwikkelingen binnen het eigen bedrijf. Om succesvol en een voorloper te blijven heeft de organisatie een structuur nodig om continu te verbeteren. Daarnaast moet de organisatie wendbaar zijn. Wendbaarheid is het vermogen om continu veranderingen te signaleren en deze om te zetten in verbeteringen binnen de organisatie. Als je dat niet doet, kom je vast te zitten in patronen, raken medewerkers minder bevlogen, gemotiveerd en productief en is jouw organisatie minder wendbaar. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde organisatie.

Focus op ontwikkelingen is ook focus op het blijven verbeteren van de organisatie en de mensen die er werken. Waar liggen de kansen en waar liggen bedreigingen op de loer? Welke talenten hebben we in huis (en welke talenten moeten we nog werven) om de beoogde organisatiedoelstellingen te behalen?

Wat is nodig om te verbeteren

Rondom een organisatie in de zorg gebeurt enorm veel. Indien je niet wendbaar bent, is het heel moeilijk is om je hoofd boven water te houden in de huidige markt, laat staan om voorloper te zijn.

  • De eerste stap is op de hoogte blijven van deze continue stroom van informatie. Het is wenselijk dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte blijft van zijn/haar professie.
  • De tweede stap is het doorvoeren van verbeteringen zodra de ontwikkelingen van invloed zijn op de organisatie.
  • Stap drie is het evalueren van de verbeteringen en eventueel het bijstellen van de verbeteringen.

Een managementsysteem helpt om wendbaar te zijn en te blijven focussen op ontwikkelen en dus verbeteren.

Resultaten
  • Een voorloper zijn en blijven;
  • Toekomstperspectief voor de organisatie;
  • Ontwikkelpotentieel voor medewerkers;
  • Een samenwerkingspartner voor belanghebbenden.

Focus op ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen kunnen uitblinken en jouw organisatie een competitieve organisatie kan zijn.

Sparring of consult nodig?

Wil je ondersteuning in het creëren van focus op verbeteren binnen de zorgorganisatie dan maken wij graag kennis.

Gerelateerde producten:

  • Interim management;
  • Implementeren kwaliteitsmanagementsysteem;
  • Certificeringstrajecten.

De Zorgstrategen 2023 ©