Gezond beleid

Een gedragen missie, visie en kernwaarden van management tot en met de medewerkers op de werkvloer. Dit is de basis voor een succesvolle organisatie met gezond beleid. Gezond beleid loopt ook hand in hand met effectief leiderschap.

Door de gehele organisatie wordt gezond beleid ontwikkeld. Het management bepaalt kaders en teams en medewerkers vertalen dit beleid naar de werkvloer. Gezond beleid wordt doorgevoerd naar meerjarenbeleid, P&O beleid, teamplannen en het primaire proces.

Resultaten voor zorgorganisaties

Gezond beleid zorgt voor betrokken en gelukkige medewerkers, laag ziekteverzuim, weinig verloop, rust, structuur en zeer tevreden belanghebbenden. Bovenstaande punten zijn noodzakelijk om als zorgorganisatie in de huidige markt te kunnen blijven bewegen.

Tip! Veranker werkgeluk in de bedrijfsstrategie om werkgeluk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het goed opzetten en borgen van geluksbeleid is hét verschil tussen een goed en een (veel) beter bedrijfsresultaat.

In hoeverre heeft mijn organisatie ‘gezond beleid’?

Wij geven de organisatie inzicht, middels onze DZS-scan, in het ‘gezond beleid’ binnen de organisatie.
Er is aandacht voor aspecten zoals vitaliteit, betrokkenheid, ontwikkeling, binden en boeien.
De scan kan zowel door managers als medewerkers worden ingevuld.

Sparring of consult nodig?

Wil je ondersteuning in het goed neerzetten van gezond beleid ofwil je werkgeluk verankeren in jouw zorgorganisatie dan maken wij graag kennis.

De Zorgstrategen 2023 ©