Kwaliteitskaders

Er zijn de afgelopen jaren verschillende kwaliteitscriteria en kwaliteitskaders vastgesteld die de basis vormen van kwaliteitsverbetering. De focus hierin ligt op samen leren en verbeteren.

Voldoet jouw organisatie aan de betreffende criteria of kwaliteitskaders?

Sparring of consult nodig?

Voldoen hieraan vraagt veel van zowel organisaties als ook medewerkers. Ben je op zoek naar een hands on schakel tussen organisatie en werkvloer als het gaat om implementatie van kwaliteitskaders? Neem dan contact met ons op!

De Zorgstrategen 2023 ©