Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Werken met de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Voldoet jouw organisatie aan de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen? Samen leren en verbeteren is het uitgangspunt in het kwaliteitskader.

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele woonomgeving. Indien dit niet in de eigen thuissituatie mogelijk is, kunnen kinderen terecht in een gezinshuis. De afgelopen jaren vinden steeds meer kinderen een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen was er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze vorm van jeugdhulp. Deze zijn 24 juni 2019 gepubliceerd. Het uitgangspunt hierbij is dat zorg en hulpverlening in gezinshuizen niet alleen van goede kwaliteit, maar ook transparant en navolgbaar moet zijn.

Het doel van de kwaliteitscriteria is om aan te geven wat de kenmerken zijn van een goed gezinshuis. Er zijn normen opgesteld aan de hand van vier bouwstenen:

 • Bekwaamheid van de gezinshuisouder
 • Het leefklimaat in gezinshuizen
 • De positie van kinderen en hun ouders
 • De organisatie van de zorg

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen kunnen worden gebruikt om een toetsingskader op te baseren, bijvoorbeeld voor Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd of een auditor. Wij kunnen jouw organisatie helpen bij de implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. Doormiddel van een inventarisatie krijg je inzicht in waar jouw organisatie staat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Indien nodig bieden wij vervolgens ondersteuning op maat.

Om maatwerk te leveren, hanteren wij bij al onze opdrachten de volgende aanpak:

1. Inventarisatie

Bij de start van de opdracht brengen wij eerst de huidige situatie in kaart. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft een specifiek plan van aanpak nodig. Om het plan van aanpak te maken, voeren wij eerst een inventarisatie uit om van daaruit samen een plan af te stemmen.

De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Nulmeting Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
 • DZS-scan

Tijdens de nulmeting beoordelen wij in hoeverre jouw organisatie al voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en wat de hiaten zijn. Door middel van onze scan analyseren wij in welke mate jullie organisatie zich inzet voor het werkgeluk van medewerkers. Het succes van iedere organisatie is afhankelijk van het werkgeluk van medewerkers.

Voordelen inventarisatie

Je hebt inzichtelijk:

 • In hoeverre jouw organisatie al voldoet aan de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen;
 • Hoe werkgeluk binnen de organisatie kan worden verbeterd.

Wil je jouw verbeterpotentieel (alvast) inzichtelijk maken? Klik op deze link en doe de DZS-scan (maximaal 5 minuten). Je ontvangt binnen een dag jouw verbeterpotentieel en concrete tips om aan de slag te gaan!

2. Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie stellen wij een plan van aanpak op, inclusief concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject. Hierna weet je precies waar jouw organisatie staat en waar verbeterpotentieel ligt!

3. Uitvoering

Zodra het plan akkoord is bevonden, starten we daadwerkelijk met de vastgestelde acties. In deze fase voeren wij het opgestelde plan uit en houden we continu in de gaten of de gestelde doelen zijn behaald. Wij analyseren, brengen structuur aan én bieden praktische oplossingen voor uitdagingen waar jouw organisatie voor staat.

4. Afsluiting en evaluatie

Als het gewenste resultaat is bereikt, geven wij in een heldere presentatie reële adviezen om nog succesvoller te worden. We evalueren het traject en stellen samen de toegevoegde waarde vast. In deze fase bespreken we ook hoe het resultaat blijvend kan worden gehouden.

Sparring of consult nodig?

Voldoen aan de kwaliteitscriteria vraagt veel van zowel organisaties als ook medewerkers. Ben je op zoek naar een hands on schakel tussen organisatie en werkvloer als het gaat om implementatie van kwaliteitscriteria? Neem dan contact met ons op!

Overige diensten

Naast het helpen voldoen aan kwaliteitscriteria kun je bij ons ook terecht voor:

 • Organisatieadvies;
 • Zorg voor zorgprocessen;
 • Workshops en trainingen.

 

De Zorgstrategen 2023 ©