Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Werken met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Voldoet jouw organisatie aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (2017-2022)? Samen leren en verbeteren is het uitgangspunt in het kwaliteitskader.

Aanbieders van gehandicaptenzorg moeten vanaf 2017 voldoen aan: Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een gezamenlijke visie, geeft cliënten meer helderheid over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Bovendien biedt het ruimte voor diversiteit en het leggen van eigen accenten.

Zelfreflectie in teams is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In teams wordt er zowel van als met elkaar geleerd door na te denken over: wat doen we goed en wat kan er beter? Thema’s zoals bejegening en communicatie en het borgen van veiligheid komen hierbij aan de orde. Daarnaast is er ruimte om zelf thema’s te kiezen.

Tip! Start met het inzichtelijk maken van ieders talenten, motivatie en communicatiestijl. Uit ervaring weten wij namelijk dat succesvolle teamreflectie een uitdaging kan zijn. Het (h)erkennen van elkaar talenten en communicatievoorkeuren helpt om open te communiceren over thema’s en elkaar beter te begrijpen. Als gevolg dat jouw team zich zo ontwikkelt dat ze beter met elkaar samenwerken (positieve sfeer, vertrouwen, veiligheid en een goede leeromgeving). Bovendien zal hierdoor de communicatie met en zorg voor cliënten verbeteren!

In het Kwaliteitskader staat beschreven wat er bij elk onderdeel wordt verwacht en wat dit betekent voor jou. Wij kunnen jouw organisatie helpen bij de implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. Doormiddel van een inventarisatie krijg je inzicht in waar jouw organisatie staat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Indien nodig bieden wij vervolgens ondersteuning op maat.

Om maatwerk te leveren, hanteren wij bij al onze opdrachten de volgende aanpak:

1. Inventarisatie

Bij de start van de opdracht brengen wij eerst de huidige situatie in kaart. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft een specifiek plan van aanpak nodig. Om het plan van aanpak te maken, voeren wij eerst een inventarisatie uit om van daaruit samen een plan af te stemmen.

De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Nulmeting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
  • DZS-scan

Tijdens de nulmeting beoordelen wij in hoeverre jouw organisatie al voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en wat de hiaten zijn. Door middel van onze scan analyseren wij in welke mate jullie organisatie zich inzet voor het werkgeluk van medewerkers. Het succes van iedere organisatie is afhankelijk van het werkgeluk van medewerkers.

Voordelen inventarisatie

Je hebt inzichtelijk:

  • In hoeverre jouw organisatie al voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg;
  • Hoe werkgeluk binnen de organisatie kan worden verbeterd.

Wil je jouw verbeterpotentieel (alvast) inzichtelijk maken? Klik op deze link en doe de DZS-scan (maximaal 5 minuten). Je ontvangt binnen een dag jouw verbeterpotentieel en concrete tips om aan de slag te gaan!

2. Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie stellen wij een plan van aanpak op, inclusief concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject. Hierna weet je precies waar jouw organisatie staat en waar verbeterpotentieel ligt!

3. Uitvoering

Zodra het plan akkoord is bevonden, starten we daadwerkelijk met de vastgestelde acties. In deze fase voeren wij het opgestelde plan uit en houden we continu in de gaten of de gestelde doelen zijn behaald. Wij analyseren, brengen structuur aan én bieden praktische oplossingen voor uitdagingen waar jouw organisatie voor staat.

4. Afsluiting en evaluatie

Als het gewenste resultaat is bereikt, geven wij in een heldere presentatie reële adviezen om nog succesvoller te worden. We evalueren het traject en stellen samen de toegevoegde waarde vast. In deze fase bespreken we ook hoe het resultaat blijvend kan worden gehouden.

Sparring of consult nodig?

Voldoen aan kwaliteitskaders vraagt veel van zowel organisaties als ook medewerkers. Ben je op zoek naar een hands on schakel tussen organisatie en werkvloer als het gaat om implementatie van kwaliteitskaders? Neem dan contact met ons op!

Overige diensten

Naast het helpen voldoen aan kwaliteitskaders kun je bij ons ook terecht voor:

  • Organisatieadvies;
  • Zorg voor zorgprocessen;
  • Workshops en trainingen.

 

De Zorgstrategen 2023 ©