Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Werken met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Voldoet jouw organisatie aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Samen leren en verbeteren is het uitgangspunt in het kwaliteitskader.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de optimale kwaliteit van leven van de cliënt.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is een belangrijk onderdeel hiervan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft kaders opgesteld waaruit moet blijken dat persoonsgerichte zorg wordt geboden. Met deze vier pijlers wordt getoetst of daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan persoonsgerichte zorg: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.

Zorg bieden vanuit compassie en nabijheid, met inachtneming van de unieke persoonlijkheid die je als hulpverlener bent en welke je ook tegenover je hebt. Is dat niet waar we als zorgverlener allemaal wel naar streven, maar wat we in de waan van de dag ook wel eens vergeten?

Meer informatie over Persoonsgerichte zorg? Lees ons artikel!

In het Kwaliteitskader staat beschreven wat belangrijk is voor cliënten én wat verpleegkundigen en verzorgende moeten kunnen. Wij kunnen jouw organisatie helpen bij de implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. Doormiddel van een inventarisatie krijg je inzicht in waar jouw organisatie staat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Indien nodig bieden wij vervolgens ondersteuning op maat.

Om maatwerk te leveren, hanteren wij bij al onze opdrachten de volgende aanpak:

1. Inventarisatie

Bij de start van de opdracht brengen wij eerst de huidige situatie in kaart. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft een specifiek plan van aanpak nodig. Om het plan van aanpak te maken, voeren wij eerst een inventarisatie uit om van daaruit samen een plan af te stemmen.

De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Nulmeting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • DZS-scan

Tijdens de nulmeting beoordelen wij in hoeverre jouw organisatie al voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en wat de hiaten zijn. Door middel van onze scan analyseren wij in welke mate jullie organisatie zich inzet voor het werkgeluk van medewerkers. Het succes van iedere organisatie is afhankelijk van het werkgeluk van medewerkers.

Voordelen inventarisatie

Je hebt inzichtelijk:

  • In hoeverre jouw organisatie al voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
  • Hoe werkgeluk binnen de organisatie kan worden verbeterd.

Wil je jouw verbeterpotentieel (alvast) inzichtelijk maken? Klik op deze link en doe de DZS-scan (maximaal 5 minuten). Je ontvangt binnen een dag jouw verbeterpotentieel en concrete tips om aan de slag te gaan!

2. Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie stellen wij een plan van aanpak op, inclusief concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject. Hierna weet je precies waar jouw organisatie staat en waar verbeterpotentieel ligt!

3. Uitvoering

Zodra het plan akkoord is bevonden, starten we daadwerkelijk met de vastgestelde acties. In deze fase voeren wij het opgestelde plan uit en houden we continu in de gaten of de gestelde doelen zijn behaald. Wij analyseren, brengen structuur aan én bieden praktische oplossingen voor uitdagingen waar jouw organisatie voor staat.

4. Afsluiting en evaluatie

Als het gewenste resultaat is bereikt, geven wij in een heldere presentatie reële adviezen om nog succesvoller te worden. We evalueren het traject en stellen samen de toegevoegde waarde vast. In deze fase bespreken we ook hoe het resultaat blijvend kan worden gehouden.

Sparring of consult nodig?

Voldoen aan kwaliteitskaders vraagt veel van zowel organisaties als ook medewerkers. Ben je op zoek naar een hands on schakel tussen organisatie en werkvloer als het gaat om implementatie van kwaliteitskaders? Neem dan contact met ons op!

Overige diensten

Naast het helpen voldoen aan kwaliteitskaders kun je bij ons ook terecht voor:

  • Organisatieadvies;
  • Zorg voor zorgprocessen;
  • Workshops en trainingen.

 

De Zorgstrategen 2023 ©