HKZ Kleine Organisaties

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ normen zijn Nederlandse normen voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorgsector. De HKZ normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van zorgprocessen als op de organisatorische kwaliteit. Het resultaat van een HKZ kwaliteitssysteem is een organisatie die wil, kan en gaat verbeteren!

HKZ partner

Per 1 februari 2016 is De Zorgstrategen officieel partner van HKZ. Voor het partnerschap gelden de volgende toelatingscriteria:

 • Ruime ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen;
 • Bewezen kennis van de (nieuwe) HKZ normen en HKZ systematiek;
 • Werken conform de HKZ-systematiek.
HKZ Kleine Organisaties

Door de HKZ norm Kleine Organisaties hebben kleine zorgorganisaties en praktijken de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze een certificering te behalen. Veiligheid, cliëntervaringen, verbeteren van zorg, wet- en regelgeving: alles wat in kleine organisaties speelt, komt aan bod.

Voor wie?

Je komt als organisatie in aanmerking voor deze norm indien je voldoet aan de volgende criteria:

 • Het maximale aantal medewerkers in jouw organisatie is 10 FTE. Dit aantal FTE is inclusief management en zowel eigen medewerkers, tijdelijke krachten als ZZP-ers.
 • Jouw organisatie levert zorg vanuit één discipline of door een multidisciplinair team met één probleemoriëntatie;
 • Jouw organisatie heeft één vestiging en één management;
 • Ook moet jouw organisatie staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wij begeleiden jouw organisatie in 4 praktische stappen naar certificering. Om maatwerk te kunnen leveren, hanteren wij bij al onze trajecten de volgende aanpak:

1. Inventarisatie

Om het traject naar een managementsysteem te starten is het van belang om te kijken naar de huidige situatie. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft een specifiek plan van aanpak nodig. Om het plan van aanpak te maken wordt er door ons een inventarisatie uitgevoerd om van daaruit samen een plan af te stemmen.

De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Nulmeting norm(en)
 • DZS-scan

Tijdens de nulmeting achterhalen wij welke maatregelen al zijn geïmplementeerd en welke processen al zijn beschreven of gedocumenteerd op het gebied van informatiebeveiliging en houden deze tegen het licht van de norm HKZ Kleine Organisaties. Door middel van onze scan wordt een analyse gemaakt in welke mate jullie organisatie zich inzet voor het werkgeluk van medewerkers. Het succes van iedere organisatie is afhankelijk van het werkgeluk van medewerkers.

Op basis van de inventarisatie stellen wij een plan van aanpak op, inclusief concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject. Na de nulmeting weet je precies waar jouw organisatie staat en waar verbeterpotentieel ligt!

Voordelen inventarisatie

Je hebt inzichtelijk:

 • In hoeverre jouw organisatie al voldoet aan de norm HKZ Kleine Organisaties;
 • Wat de hiaten zijn om te komen tot certificering;
 • Hoe werkgeluk binnen de organisatie kan worden verbeterd;
 • Welke acties door wie op welke termijn moeten worden opgepakt.

 Na de nulmeting kun je besluiten of je door ons wilt worden begeleid naar certificering.

Wil je jouw verbeterpotentieel (alvast) inzichtelijk maken? Klik op deze link en doe de DZS-scan (maximaal 5 minuten). Je ontvangt binnen een dag jouw verbeterpotentieel en concrete tips om aan de slag te gaan!

2. Opzetten en implementeren van een managementsysteem

Het opzetten en implementeren van een managementsysteem is een logische vervolgstap. Beter gezegd, de verbetercyclus wordt opgestart. Samen bepalen we de invulling van het managementsysteem. Wij zorgen ervoor dat het voldoet aan de eisen van de norm, wet- en regelgeving, stakeholders en de behoeften van jouw organisatie.

Het uiteindelijke doel is een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm, aansluit bij jullie wensen/visie en volledig bij jullie bedrijfsvoering past.

Workshops

We organiseren een aantal workshops om samen belangrijke thema’s te bespreken, onder andere:

 • Workshop primaire processen. Samen brengen we de kritische processen in kaart en richten we processen in voor informatiebeveiliging. Huidige documentatie vullen we aan volgens de normen.
 • Workshop risicomanagement. Samen bepalen we wat risico’s zijn voor jouw organisatie en selecteren we de maatregelen waardoor deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.
Voordelen managementsysteem, onder andere:
 • Continu verbeteren;
 • Risico- inventarisatie en beheersing;
 • Duidelijke structuur en taakverdeling;
 • Voldoen aan eisen van stakeholders;
 • Voorsprong op (mogelijke) concurrentie;
 • Vertrouwen bij en zekerheid voor opdrachtgevers.

Is jouw organisatie al gecertificeerd en wil je blijven voldoen aan de norm HKZ Kleine Organisaties? Wij kunnen begeleiden bij het behoud van het certificaat en zorg dragen voor een blijvend doeltreffend en effectief managementsysteem. 

3. Directiebeoordeling

De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ of ‘organisatiebeoordeling’ genoemd, is een beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem van jouw organisatie. Wij kunnen het hoogste management hierbij ondersteunen. Samen stellen we vast of het kwaliteitssysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen en uitvoering geven aan continu verbeteren.

De directiebeoordeling is een verplicht onderdeel vanuit de norm voorafgaand aan certificering. Na certificering stelt de norm verplicht dat er periodiek een directiebeoordeling wordt uitgevoerd. Wanneer wij dit voor jullie uit handen nemen combineren we dit met een strategische sessie. De directiebeoordeling is hierdoor echt van toegevoegde waarde en je bent verzekerd van een compacte, overzichtelijke en professionele directiebeoordeling.

Meer informatie? Lees ons artikel!

Elke organisatie kan bij ons terecht: samen zorgen we voor een directiebeoordeling met toegevoegde waarde!
Voordelen directiebeoordeling door De Zorgstrategen:
 • Ondersteuning bij de beoordeling van de effectiviteit van het managementsysteem en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden;
 • Een compacte, overzichtelijke en professionele presentatie die voor alle medewerkers en andere belanghebbenden te begrijpen is;
 • Door de combinatie met een strategische sessie kom je een directiebeoordeling met toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

Veel organisaties die wij begeleiden, maken gebruik van het periodiek onderhoud managementsysteem. De directiebeoordeling is hier, onder andere,  standaard onderdeel van.

4. Certificering

Wij hebben korte lijnen met verschillende certificerende instanties.

Bij voorkeur begeleiden wij de externe audit door de certificerende instantie..

Overige diensten

Naast het begeleiden van certificeringstrajecten kun je bij ons ook terecht voor:

 • Organisatieadvies;
 • Zorg voor zorgprocessen;
 • Workshops en trainingen.

 

De Zorgstrategen 2023 ©