Succes volgt op geluk en niet andersom

Werkgeluk als basis voor succes

Wij bekijken mensen en organisaties altijd in samenhang: de kracht van organisaties zit in de mensen die er werken. Wij geloven in werkgeluk als basis voor succes. Gelukkige medewerkers zijn de drijvende kracht achter een succesvolle organisatie. Daarom focussen we ons aan de ene kant op advies op organisatieniveau aan de andere kant op trainingen op persoonlijke niveau en teamniveau. In deze complementariteit ligt onze kracht.

Werkgeluk heeft voor ons alles te maken met:

  • Betekenis: ertoe doen, zingeving
  • Ontwikkeling: talenten en kwaliteiten benutten
  • Vrijheid: verantwoordelijkheid en autonomie
  • Relaties: sociale relaties, ergens bij horen

Werkgeluk speelt een rol in alle lagen van de organisatie en het raakt aan vele aspecten van het werk. Om succesvol te kunnen blijven als organisatie, moet je constant inspelen op veranderingen en daar heb je jouw team met medewerkers voor nodig. Om de verbinding tussen de verschillende lagen inzichtelijk te maken, is ons model uitgewerkt op drie verschillende niveaus: medewerkers-, team-, en organisatieniveau.

Zorg voor gelukkige medewerkers, een succesvol team en een gezonde organisatie door focus op betekenis, ontwikkeling, vrijheid en relaties in jouw organisatie

Er is sprake van de juiste match, als de aspecten op alle drie de niveaus over elkaar heen kunnen worden geschoven. Het is de kunst om medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn en gelukkig van werken, en om als werkgever bij te dragen aan een veilige en inspirerende werkomgeving waarin medewerkers hun kwaliteiten tot bloei kunnen laten komen.

Dit is een continu proces. Op het moment dat de koers van jouw organisatie verandert, kijk je samen hoe je daar invulling aan geeft. Hou houden we gelukkige medewerkers binnen deze nieuwe koers? Zijn hiervoor verschuivingen van taken of mensen nodig? Of hebben we nieuwe medewerkers nodig en hoe vind ik de geschikte mensen? Hoe kunnen we de nieuwe koers uitzetten zodat het voor iedereen te volgen is? En voor de individuele medewerker: kun je je vinden in de nieuwe koers? Past dit bij jouw eigen missie en waarden en zie je voor jezelf een rol weggelegd waar je geluk van wordt?

Organisaties met gelukkige medewerkers, presteren beter. Hoe meer werkgeluk medewerkers ervaren, hoe beter ze samenwerken, hoe tevredener en loyaler de klanten, hoe lager het ziekteverzuim en personeelsverloop en hoe hoger de winst en groei van organisaties. Meer informatie? Lees ons artikel: Floreren door gelukkige medewerkers.
Wil je als organisatie echt succesvol zijn en flexibel in kunnen spelen op de veranderde markt? Volg onze workshop ‘Werkgeluk werkt’ en laat ons helpen geluk een vaste plek in jouw organisatie te geven.

 

 

De Zorgstrategen 2023 ©