Invulling geven aan complexe zorg

Om de complexer wordende zorg toch vorm te kunnen blijven geven, gaan wij vanuit een persoonlijke en laagdrempelige insteek met zorgverleners opzoek naar passende manieren. Hiervoor maken wij gebruik van eigen kennis en ervaring, de inzet van casuïstiek besprekingen, maar kenmerkend is het zoeken naar de vraag achter de hulpvraag. De hulpvraag van zowel de cliënt of patiënt, maar zeker ook de vraag die leeft bij het team.

Wat levert het mij op als organisatie:

  • Lager verzuim en verloop van medewerkers;
  • Inzicht in kennis en kunde van de teams;
  • Hogere medewerkertevredenheid.

Wat levert het mij op als medewerker:

  • Kennis aangaande zorg bij een complexe zorgvraag;
  • Handvatten in meest praktische zin bij o.a. beeldvorming zorgvraag;
  • Coaching op gebied van bejegening;
  • Zorg met “zelf”vertrouwen kunnen uitvoeren;
  • Vorm geven aan zorg met elkaar als team;
  • Ervaren van minder werkdruk /werkstress;
  • Toename van werkplezier en werkgeluk.

Wat kan De Zorgstrategen voor jouw organisatie betekenen:

Onze expertise kan worden ingezet om medewerkers te helpen de steeds meer complex wordende zorg invulling te geven.
Als volgt zie je onze werkwijze:
1. De huidige situatie in kaart brengen door bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers, management e.d., door observatie binnen teams.
2. Inzicht geven aan de organisatie door knelpunten en succesfactoren te presenteren;
3. Opstellen plan van aanpak aangaande complexe zorg;
4. Uitvoering plan van aanpak en implementatie van verbeteringen;
5. Evaluatie en bijsturing.

Lopen jouw teams ook aan tegen de complexer wordende zorg?

Wij maken graag met jou kennis om de huidige situatie te bespreken. Onze aanpak is altijd toegespitst op de behoefte van jouw team en ieders unieke rol daarin. Suzanne is onze specialist en vertelt je hier graag meer over.

De Zorgstrategen 2023 ©