Dossiervorming

Goede en uniforme dossiervorming conform regelgeving en kwaliteitskaders geeft rust binnen de organisatie. Uniformiteit is een wens die bij organisaties bovenaan het lijstje staat. De weg ernaartoe blijkt in praktijk lastig te zijn.

Wat bereikt mijn organisatie met goede en uniforme dossiervorming:

  • De dossiers voldoen aan de wet- en regelgeving;
  • De medewerkers hebben de kennis en vaardigheden om inhoud te geven aan het ECD;
  • Continuïteit en waarneming voor elkaar is geborgd;
  • Efficiënter werken.

Wat kan De Zorgstrategen voor jouw organisatie betekenen:

Onze expertise kan worden ingezet om de dossiervorming te toetsen op inhoud en regelgeving. Aan de hand hiervan vormen wij met de organisatie een plan van aanpak.
Als volgt zie je onze werkwijze:
1. Toetsen van de zorgdossiers in relatie tot de kwaliteitskaders;
2. Resultaten overleggen met teams en management;
3. Plan van aanpak voor het implementeren van uniforme dossiervorming.

Mogelijke acties:

  • Training-coaching van medewerkers op individueel en/of teamniveau
  • Invoeren van OMAHA of NANDA
  • Opstellen van een kader/richtlijn inhoud dossier
  • Implementatie ECD.

ECD, wat kan en wat moet je er nu mee?

Meer en meer organisaties hebben de overstap gemaakt naar een ECD. Veelal met de insteek om efficiënter en uniformer te gaan werken.
De dagelijks praktijk blijkt weerbarstig, het efficiënter en uniformer werken wordt niet behaald. Veel organisaties worstelen met de vraag wat er nodig is om het ECD te laten werken. De huidige werkwijze werkt niet, maar wat werkt dan wel?
De Zorgstrategen helpt de organisaties en medewerkers om het ECD wel te laten werken zoals het gewenst is.

Ben je benieuwd hoe je binnen jouw organisatie de dossiervorming op orde kunt krijgen?

Wij maken graag met jou kennis om de huidige situatie te bespreken. Onze aanpak is altijd toegespitst op de behoefte van jouw team en ieders unieke rol daarin. Suzanne is onze specialist en vertelt je hier graag meer over.

 

De Zorgstrategen 2023 ©