Medicatieveiligheid

Veel partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de medicatieketen. Het is van belang deze goed in kaart te brengen om tot een zo veilig mogelijke keten te komen.
Weten van elkaar wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, verkleint de kans op medicatie fouten en draagt hiermee bij aan een hogere mate van medicatieveiligheid.

Wat bereikt mijn organisatie met een veilige medicatieketen:

  • Minimaliseren van fouten;
  • Voldoen aan wetgeving;
  • Veilige zorg;
  • Gezamenlijke afspraken over rol en verantwoordelijkheid in de medicatieketen.

Wat kan De Zorgstrategen voor jouw organisatie betekenen:

Onze expertise kan worden ingezet om medewerkers te helpen om medicatiebeleid en de keten te verduidelijken.
Als volgt zie je onze werkwijze:
1. De huidige situatie in kaart brengen door bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers, management e.d., door observatie binnen teams.
2. Inzicht geven aan de organisatie door knelpunten en succesfactoren te presenteren;
3. Opstellen plan van aanpak aangaande medicatieveiligheid;
4. Uitvoering plan van aanpak en implementatie van verbeteringen;
5. Evaluatie en bijsturing.

Ben je benieuwd hoe je binnen jouw organisatie de medicatieveiligheid op orde kunt krijgen?

Wij maken graag met jou kennis om de huidige situatie te bespreken. Onze aanpak is altijd toegespitst op de behoefte van jouw organisatie. Suzanne is onze specialist en vertelt je hier graag meer over.

De Zorgstrategen 2023 ©