Optimaliseren primair proces

Als zorgorganisatie en als medewerker werk je veelal vanuit een gemeenschappelijk doel: de zorgvrager een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg bieden.
Om dit doel te kunnen behalen, is een kapstok nodig waaraan je deze goede zorg kan ophangen. Vorm geven aan deze kapstok is vaak lastig door verschillende blikken en belangen binnen een organisatie. Samenwerken en zoeken naar verbinding is dan ook essentieel om het primair proces inhoudelijk vorm te geven. Belangen van de zorgvrager, als ook medewerker en organisatie moeten op elkaar worden afgestemd. Wanneer een ieder vanuit dezelfde gedachtengang naar het primair proces kijkt, kan een start worden gemaakt met de optimalisatie hiervan.

Wat bereik ik met het optimaliseren van het primaire proces?
 • Je creëert een basis die nodig is om kwalitatief goede zorg te verrichten;
 • Kwaliteit van zorg is zichtbaar, iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt;
 • De verschillende disciplines worden juist ingezet, kwaliteiten van eenieder worden benut;
 • Er is een duidelijk beeld waar verwachtingen en behoeften van de teams liggen;
 • Een stap naar taakvolwassen werken (link taakvolwassen team);
 • Uiteindelijk zorgt het optimaliseren van het primaire proces voor duidelijkheid wat resulteert in hogere medewerker- en cliënttevredenheid.
Wat kan De Zorgstrategen voor jouw organisatie betekenen?

Onze expertise kan worden ingezet om het primair proces te analysen en vervolgens te optimaliseren. Dit doen wij als volgt:

 1. De huidige situatie in kaart brengen door bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers, management e.d., door observatie binnen teams.
 2. Inzicht geven aan de organisatie door knelpunten en succesfactoren te presenteren;
 3. Opstellen plan van aanpak voor het optimaliseren van het zorgproces;
 4. Uitvoering plan van aanpak en implementatie van verbeteringen;
 5. Evaluatie en bijsturing.
Ben je benieuwd hoe je binnen jouw organisatie het primaire proces kunt optimaliseren?

Iedere aanpak is uniek vandaar dat het goed zou zijn om hierover samen in gesprek te gaan. Suzanne is onze specialist en vertelt je hier graag meer over!

De Zorgstrategen 2023 ©