Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Zorgstrategen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a en b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het opnemen of onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren en factureren van door u gevraagde diensten;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Verstrekking vanuw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door De Zorgstrategen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en De Zorgstrategen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Alle personen die namens De Zorgstrategen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van De Zorgstrategen privé is;
 • Binnen de organisatie is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

De website van De Zorgstrategen (www.dezorgstrategen.nl) maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. De website maakt gebruik van analytische cookies, uitleg over dit type cookie vindt u hieronder. Uitleg over het verwijderen of wijzigen van cookies vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken, etc. Met deze informatie kan De Zorgstrategen bekijken welke pagina’s het meest gebruiksvriendelijk zijn en welke informatie bezoekers het meest nuttig vinden.

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maakt de website gebruik van analytische cookies (Google Analytics en Mouseflow). Analytische cookies zijn anoniem en worden niet herleid naar een individuele bezoeker. Hieronder wordt het gebruik van deze analytische cookies nader toegelicht.

Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Mouseflow
Mouseflow is een website analyse service. Via deze cookies wordt inzage verkregen in het gedrag op de website. Denk hierbij aan hoe bepaalde delen van de website worden gebruikt, zoals het klikgedrag, hoever u scrolt en hoe met contactformulieren wordt omgegaan. Op deze manier kan de website beter worden afgestemd op de behoeften van de websitebezoekers. De Zorgstrategen kan niet zien wie haar website bezoekt, uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een individu.

Cookies verwijderen of weigeren
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of weigeren. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u op de support pagina’s van de diverse browsers, zie hiervoor onderstaande links

Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies weigert!

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. In dat geval kunt u contact met ons opnemendoor een e-mail te sturen aan info@dezorgstrategen.nlof door telefonisch contact met op te nemen via: 085-3030755. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

De Zorgstrategen
085-3030755
info@dezorgstrategen.nl

De Zorgstrategen 2023 ©